İK MİSYONUMUZ

Çalışanlarımızın iş ve kurum memnuniyetini sağlamak amacıyla adil, insan odaklı, tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize katma değer katan İnsan Kaynakları süreçlerini uygulamak ve geliştirmektir.

İnsan Kaynakları vizyonumuzu gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak için, gerekli insan kaynağına sahip olmak ve kurum içi sürekliliğini sağlamak temel görevimizdir.

İK VİZYONUMUZ

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı oluşturarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak.

Müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, Çağrı Merkezi sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

AssisTT’te uyguladığımız işe alım sürecinin amacı, kurum kültürü ve değerlerine uygun, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları bünyemize kazandırmaktır. Şirketimize yapılan tüm başvuruları gizlilik ilkesi kapsamında, eşit fırsat tanıyarak adil bir şekilde değerlendirmekteyiz.

+ 1. BAŞVURU HAVUZU OLUŞTURMA

İşe alım uzmanlarımız tarafından açık pozisyonlara ilişkin ilanları aşağıda belirtilen kanallarda yayınlanarak, şirketimize kazandırmayı amaçladığımız yeteneklere ulaşıyoruz:

+ 2. DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

* Özgeçmiş İnceleme /Telefon Mülakatı/ Sınav / Yetkinlik Bazlı Mülakat

Başvuru kriterleri ve nitelikler çerçevesinde incelenen özgeçmişlerden uygun bulunan adaylarla telefon mülakatı yapılarak ön değerlendirme aşaması tamamlanır. Ön değerlendirme aşamasından sonra adaylar pozisyon gereklilikleri ve uzmanlık alanlarına göre aşağıdaki değerlendirmelere tabi tutulur:

 • Kişilik envanteri
 • Genel yetenek sınavı
 • Yabancı dil sınavı
 • Vaka ve simülasyon çalışmaları
 • Klavye hız ve doğruluk testi
+ 3. İŞE YERLEŞTİRME

* Referans Araştırması / İş Teklifi

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış adaylar için referans kontrolü yapılarak olumlu bulunan adaylara iş teklifi gönderilir.

+ 4. GERİBİLDİRİM

İlgili pozisyonlar için görüşmeleri tamamlanan adaylara geribildirim yapılır. Yanıt olumsuz ise, adayın özgeçmişi açık pozisyonlar için cv havuzunda bekletilir.

PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ

Şirket hedefleri doğrultusunda periyodik aralıklarla belirlenen performans kriterleri, somut değerlerle ifade edilebilir ve objektiftir. Verilen hedefler dönem içerisinde kontrol edilerek kişilerin performansları gözlemlenir ve dönem sonunda saptanmış hedefler ile karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Çalışanların performans ortalamaları da farklı pozisyonlara aday olma süreçlerini ve ücret hak edişlerini etkiler.

EĞİTİM VE GELİŞİM

AssisTT’te eğitim ve gelişim faaliyetleri, şirket genelinde ve kişi bazında, gelişmeye açık olan değerler ve yetkinlikler çerçevesinde, çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmaktadır.İnsan Kaynakları politikalarımız doğrultusunda tüm çalışanlarımız, işe başlangıçtan itibaren temel oryantasyon ve yıllık eğitim programlarına katılır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kurumun strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici ve çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler, yeni yatırım ve projeler önem taşır. Eğitim modelleri eğitimin konusu ve ihtiyaca göre şirketimiz bünyesindeki iç eğitimcilerden veya hizmet alma yoluyla profesyonel eğitim kurumlarından destek alarak oluşturulmaktadır.

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan eğitimlerimiz şu başlıklardan oluşmaktadır;

 • Oryantasyon Eğitimleri: Şirkete yeni katılan çalışanların şirketi, çalışanları, işi ve iş çevresini en kısa sürede tanımaları ve bunlara uyum sağlayabilmeleri amacıyla verilen eğitimlerdir.
 • Mesleki Gelişim Eğitimleri: Mesleki yetkinliklerin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonunu geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlerdir.
 • Yönetici Eğitimleri: Yönetici becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.
 • Uzaktan Eğitim: Çalışanlarımızın sınıf eğitimleri haricinde bilgi seviyesini artırması ve düzenlenen sınıf içi eğitimlere hazırlık olması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.

SIK SORULAN SORULAR

+ 1. Nasıl başvurabiliriz?

https://assistt.hrpeak.com/ ve Kariyer.Net üzerinden ilanlarımıza başvurabilirsiniz.

+ 2. Asistan (müşteri temsilcisi) işe alım sürecinde hangi sınavlar yapılıyor?

Asistanlık pozisyonlarına başvuran adaylarımıza klavye sınavı, genel yetenek testi ve kişilik envanteri uygulanmaktadır.

+ 3. İdari kadro işe alım sürecinde hangi sınavlar yapılıyor?

İdari kadrolara başvuran adaylarımıza; genel yetenek testi, İngilizce seviye tespit sınavı ve kişilik envanteri uygulanmaktadır.

+ 4. Sınavlar nerede yapılıyor?

Sınavlar AssisTT'in lokasyonlarında, bilgisayar üzerinde yapılmaktadır. Adaylarımıza sınav öncesinde SMS ile sınav saati ve yeri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

+ 5. Mülakatlarda hangi sorular soruluyor, içerikleri ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Adayın yetkinliklerini ve pozisyona uygunluğunu saptamaya yönelik sorular sorulmaktadır.

+ 6. Mülakat sonuçlarını nasıl öğrenebiliriz?

İşe alım süreci tamamlandığında adaylara durumları ile ilgili SMS ile bilgilendirme yapılmaktır.

+ 7. Asistan pozisyonu için gereken genel başvuru kriterleri nelerdir?
 • 18-35 yaş
 • En az lise mezuniyeti
 • Diksiyonu düzgün
 • Vardiyalı çalışabilecek
 • Erkek adaylar için askerlik en az 2 yıl tecilli
+ 8. Okulumun bitmesine tek ders kaldı , yine de başvurabilir miyim?

Başvurularımız için en az lise mezuniyeti şartı aranmaktadır.

+ 9. İşe alacağınız kişilerde deneyim arıyor musunuz?

Başvurulan pozisyonun niteliklerine göre değişim göstermektedir.

+ 10. İşe alım tarihleri nelerdir?

'https://assistt.hrpeak.com/' üzerinden işe alım süreci başlangıç tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

+ 11. Başvuru yaptığım pozisyonun işe alım süreci sonucunda başarısız olursam tekrar başvurabilir miyim?

Başvurabilirsiniz.

+ 12. Genel başvuru kabul ediyor musunuz?

'https://assistt.hrpeak.com/' üzerinden Cv'nizi oluşturarak genel başvuru yapabilirsiniz. Açık pozisyonlar için özgeçmişiniz uygun görüldüğü takdirde işe alım sürecine dahil edilirsiniz.

+ 13. Asistan pozisyonu için vardiyalı çalışma düzeni her durumda geçerli midir?

Çağrı merkezi operasyonlarımızda 7/24 değişken vardiya sistemi ile çalışılmaktadır.

KVKK Bildirimi

Çalışan Adayı : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") ve diğer grup şirketlerinin her biri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olarak, tüm bilgi ve kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca iş başvurusu sırasında tarafımıza ilettiğiniz tüm bilgi, kişisel verileriniz ve işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya üçüncü kişilerle iletişime geçilmesi, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapılması,
 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini;
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi Ve Vasıtaları

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,
 • Şirket kariyer sayfası assisttkariyerim.com üzerinden,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Toplanan ve İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İşlenen kişisel veriler işe alım sürecinde yalnızca işe alım yetkilisi tarafından Şirketin ilgili bölüm yöneticileri ile paylaşılır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi www.assistt.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu yazılı olarak Şirketimizin aşağıdaki adresine bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya assistt@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Kozyatağı Mahallesi, Kerembey Sokak NO:2/1 Kadıköy/İstanbul


Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK'ya uygun olarak, iş bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.